Mensen met verward gedrag zorgen voor overlast in de buurt

zorgverlenervrijdag 16 november 2018 18:13

Mensen met onder andere psychische problemen wonen steeds vaker gewoon in onze woonwijken. Prima wanneer het goed gaat, maar heel vervelend als er overlast is. Het zal je buurman, buurvrouw maar zijn.

Afgelopen vrijdag ben ik met Stichting MGB hulpverlening en Lilian Janse, raadslid SGP Vlissingen afgereisd naar Rotterdam. MGB houdt zich bezig met ondersteunende begeleiding van mensen met psychosociale en psychiatrische problematiek. Gemeente Vlissingen heeft ook te maken met overlast van mensen met verward gedrag. Het was een bezoek vol goede gesprekken, vol goede ideeën. Mooi om zo met elkaar op pad te gaan.

In Rotterdam is er een “Skaeve Huse-project”. Een plek buiten de woonwijken waar notoire overlastgevers onderdak hebben, mét toezicht en begeleiding. Een mooie oplossing als preventie, vroeg-signalering en behandeling niet voldoende is om de overlast van mensen met verward gedrag tegen te gaan.

Na diverse gesprekken met betrokken organisaties werd het meer dan duidelijk dat het noodzakelijk is om samen (gemeente, politie, woongoed, MGB, Emergis etc. etc.) goede afspraken te makenover mensen met verward gedrag. Overlast dient immers goed vastgelegd en gemonitord te worden en er moet volop inzet zijn op preventie, vroeg-signalering en behandeling. 

De ChristenUnie vindt het belangrijk het beleid duidelijk is, hoe we het beste om kunnen gaan met deze mensen om er zo als gemeente te zijn voor zowel mensen met verward gedrag, maar zeker ook voor de buurt. Daarom hebben wij een voorstel ingediend met het verzoek aan burgemeester en wethouders om die duidelijkheid te geven. Dit voorstel werd door het overgrote deel van de gemeenteraad gesteund.

 

 

« Terug

Reacties op 'Mensen met verward gedrag zorgen voor overlast in de buurt'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.