Geschiedenis

Op 1 januari 2004 wordt in Middelburg een nieuwe vereniging opgericht onder de naam ChristenUnie Middelburg. CU Middelburg staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en is daarom een rechtsbevoegde vereniging met statuten.

De lokale partij is al eerder opgericht, op 31 januari 2001, onder de naam ChristenUnie Middelburg e.o., als een politieke fusie van RPF en GPV. Voor die datum was er in Middelburg al een vergaande samenwerking tussen deze beide partijen. Onder de naam RPF-GPV is in november 1995 meegedaan aan de verkiezingen voor de nieuwe gemeente Middelburg. In dat jaar behaalde de combinatie RPF - GPV drie zetels in de nieuwe gemeenteraad.

Voor 1 januari 1996 (datum gemeentelijke herindeling van Walcheren) had de RPF reeds twee zetels in de raad van Arnemuiden. In Middelburg was er een samenwerkingsverband tussen RPF, GPV en de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP).

Leden en fractie
De lokale Unie heeft op dit moment ongeveer 200 leden. Naast het bestuur, dat op dit moment bestaat uit vier personen, is er een campagneteam. De fractie bestaat uit drie leden en wordt ondersteund door twee fractieassistenten.

Wethouder
Van 2001 tot 10 oktober 2005 maakte de ChristenUnie deel uit van het college van burgemeester en wethouders. Deze plaats in het college werd ingenomen door de heer L.M. (Leo) Luitwieler. Rondom het débacle met betrekking tot de bouw van een A-theater (zie bij nieuws) heeft de ChristenUnie het vertrouwen in coalitiepartij Partij van de Arbeid opgezegd. Mitsdien is ook Luitwieler afgetreden als wethouder.