Bestuur

Voorzitter:   
C. Bijman

Secretaris:
Gertrude van de Ketterij
Mail: secr@middelburg.christenunie.nl

Penningmeester: 

Kees Hegi
Mail: hegiduun@zeelandnet.nl

Algemeen bestuursleden:

Jan Willem Marinissen

Webmaster: 
Klaas van de Ketterij