Bestuur

Voorzitter:
Henkjan de Groot
Mail: voorzitter@middelburg.christenunie.nl

Secretaris:
vacant
Mail: secr@middelburg.christenunie.nl

Penningmeester: 

Peter Marsman
Mail: penningmeester@middelburg.christenunie.nl

Algemeen bestuursleden:

Jan Willem Marinissen
Cees Bijman
Vincent de Ridder

Webmaster: 
Klaas van de Ketterij