Zorgen over de financien

geld_euro_munten_cmzaterdag 29 juni 2019 15:54

Bijdrage bij het raadsvoorstel de kaderbrief 2020-2023 waarin het college voorstelt om te bezuinigen op de subsidies, om de kosten van de zorg te beperken en de belastingen te verhogen.

Voorzitter,
Zoals u weet is de ChristenUnie een partij van samen, een partij voor de inwoners, met het oog op de toekomst. Met deze uitgangspunten hebben wij naar de stukken vanuit het college gekeken.
Wat wij zien is dat het college graag samen wil werken, maar dat het toch niet zo heel makkelijk is en dat men zoekende is hoe dit goed vorm gegeven kan worden. We zien een coalitie die participatie vooral makkelijk vindt, als ze zelf geen keuze kunnen of willen maken. Denk aan de Trekdijk en morgen bij de Cleene Hooge zullen we dit ook weer horen. Terwijl wij steeds meer geluiden horen van inwoners die onvrede hebben over de participatie zoals die nu plaats vindt in onze gemeente.
We zien een coalitie die met een financiele bril naar de zorg, naar de inwoners kijkt. Collega’s kijk aub met een menselijke bril naar de zorg, kijk naar de inwoners: zie de mens!

Nu ligt de kaderbrief voor nadat net de jaarstukken zijn vastgesteld. De jaarstukken hebben een klein financieel plusje, de kaderbrief niet, verre van dat zelfs. Het is een brief, geen nota. Dit komt natuurlijk door de alarmbellen die het college aan heeft gezet. De wethouder financiën gebruikt grote woorden dat we op de rand van faillissement staan. Is het college in paniek?

Het lijkt er op, het college lijkt lam geslagen te zijn. Een coalitielid gaf al aan dat de kaderbrief lijdzaamheid en berusting uitstraalt. Dit, terwijl het werkprogramma van de coalitiepartijen vol stond met grote woorden; lef ..... daadkracht…... De ChristenUnie heeft al eerder opgemerkt dat dit tot nu toe gemist wordt, eigenlijk op alle fronten. Nu dus ook weer in deze kaderbrief.

Er wordt in de kaderbrief voorgesorteerd op een makkelijke oplossing om de financiele problemen op te lossen. De coalitiepartijen zullen natuurlijk aangeven dat dit absoluut niet zo is. Maar wij zien wat anders: subsidies die niet worden geïndexeerd (geen idee welke consequenties dit heeft), inkomsten moeten verhoogd worden. En ja, de zorg.
In het werkprogramma van ruim een jaar geleden wordt al melding gemaakt van miljoenen tekorten op de zorg en zelfs dat de tekorten verder op zouden lopen. Toen werd er gezegd dat de coalitiepartijen een grote bezuinigingsoperatie in het sociaal domein willen voorkomen. Dit lijkt nu niet meer van toepassing, zeker gezien het amendement wat er ligt van drie van de vier coalitiepartijen om in vier jaar tijd de tekorten in het sociaal domein terug te brengen naar nul. Beste coalitie, dit lijkt toch op een grote bezuinigingsoperatie en dan met de opmerking er bij ‘zodat onze jeugd en onze financien gezond de toekomst tegemoet kunnen gaan’. We zien hier vooral weer de financiele insteek en missen de sociale, de menselijke insteek.

Voorzitter, met de PvdA hebben wij een amendement ingediend omdat wij ons zorgen maken over de koers die dit college, deze coalitie vaart. We lezen over ‘samen’, maar zien hier weinig van terug en zoals gezegd zijn wij niet de enige, ook in de stad horen we deze geluiden. Dan lezen we nu dat het college voorstelt om inflatiecorrect op subsidies te bevriezen. Dus de inwoners en de organisaties die vaak het cement zijn van onze samenleving, hard werken voor onze stad, krijgen te horen dat ze volgende jaren sowieso minder geld te besteden hebben. Dit is voor ons tekort door de bocht. Zeker nu we met een raadswerkgroep aan het kijken zijn hoe we het subsidiebeleid kunnen vormgeven.
Zoals u weet is de ChristenUnie een groot voorstander om de kosten van het sociale domein te beheersen. Maar om op voorhand te zeggen dat het beperkt moet worden gaat voor ons te ver. Er is veel onzekerheid in het sociale domein en dat is grotendeels door ons zelf veroorzaakt. Laten we nu allereerst inzetten op een goede toegang tot zorg, een goede organisatie en natuurlijk moet daarbij volop ingezet worden op beheersing van de kosten. Maar dat eerst en daarna kijken we of de kosten beperkt worden. In die volgorde.
Inkomstenverhoging, bijzonder dat het college nu al hier mee komt, terwijl dit zo moeilijk ligt in deze coalitie. De ChristenUnie zou graag zien dat met de inkomstenverhoging gestuurd wordt, inkomstenverhoging op zo’n manier inzetten dat het ondersteunend is aan het beleid. En dus niet zo maar een melkkoe.

Voorzitter, met de VVD dienen we een motie in, vooral om het college aan te sporen om creatief te zijn, om de kracht die er bij onze inwoners is te benutten. Om samen mooie slimme dingen te doen die dan wellicht ook nog eens geld opleveren. Dubbel winst: blije inwoners, blije wethouder financien.

Laat het college niet lijdzaam en berustend zijn, laat het van lef getuigen en van daadkracht. Laat het college dit doen samen met de inwoners die zich inzetten voor onze stad. Om zo met elkaar onze stad te dienen.

Voorzitter, ik dank u wel.

« Terug

Reacties op 'Zorgen over de financien'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.