Dementie vriendelijk Middelburg

alzheimer-origin-2dinsdag 13 maart 2018 09:49

Steeds meer mensen lijden aan dementie. Een aandoening waar we ook in onze gemeente niet omheen kunnen. Een dementievriendelijke gemeente zorgt ervoor dat mensen met dementie zo lang mogelijk mee kunnen doen in de samenleving. Belangrijk hierbij is dat de kennis van dementie vergroot wordt. Als ChristenUnie Middelburg stellen we vragen aan het college over dit onderwerp.

De grootste wens van mensen die de diagnose dementie hebben gekregen is dat zij zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Participeren in het maatschappelijk leven is ook voor deze doelgroep en hun man- telzorgers van groot belang, maar naarmate de dementie vordert wordt dit steeds lastiger.

Inwoners met dementie krijgen in eerste instantie vooral zorg van de mantelzorger, veelal is dit de partner of de kinderen. Deze mantelzorg valt veel inwoners zwaar. Naast deze zorg komen er ook meer ‘klussen’ op hun schouders die normaal door hun partner/ouder werden gedaan Dit heeft (financiële) gevolgen. Naast de impact van dementie op individueel niveau, kan dit ook op maatschappelijk niveau een groot pro- bleem worden.

De groep mensen met dementie vergt bijzondere aandacht van beleidmakers maar ook van de samenle- ving.

De Alzheimer Stichting Nederland heeft cijfers gepresenteerd (onder andere op hun website) waarin een forse toename van het aantal inwoners met dementie te zien is; deze toename manifesteert zich in heel Zeeland, maar zeker ook in de gemeente Middelburg.


  2015 2020 2025 2030 2035 2040
Nederland 270.000 310.000 360.000 430.000 490.000 550.000
Zeeland 7.800 8.700 10.000 12.000 13.000 15.000
Middelburg 920 1.100 1.200 1.400 1.600 1.800

Met de komst van de Wmo per 1 januari 2015 is de financiering van de dementiezorg voor een deel de verantwoordelijkheid van gemeenten geworden. We vragen ons af hoe de dementiezorg in Middelburg verloopt. Daarom stellen we de volgende vragen aan het college:
  1. Bent u het met de ChristenUnie eens dat deze groep mensen speciale aandacht vergt van be- leidsmakers en ook van de samenleving?

  2. Op welke wijze is er op dit moment aandacht voor onze inwoners met dementie?

  3. Welke stappen dienen er in Middelburg (nog) gezet te worden voordat Middelburg een dementie-

    vriendelijke gemeente is?

  4. Is het college voornemens om de te nemen stappen ook daadwerkelijk te gaan zetten?

  5. Kan het college aangeven welke financiële middelen hiervoor nodig zijn?

We zijn erg benieuwd naar de uitkomsten van deze vragen. Heeft u ideeen, ervaringen of vragen? Laat ze ons weten!

« Terug

Reacties op 'Dementie vriendelijk Middelburg'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.