Het echte geluk

CU campagne merk-8donderdag 11 oktober 2018 08:27

Als ik met de trein terugkom uit de Randstad en Zeeland weer binnenrijd, betrap ik mezelf vaak op een gevoel van thuiskomen en dankbaarheid. Dankbaarheid voor dat we elkaar hier nog kunnen kennen. Dat je je stad kent; je buurt; je kerk; je broers en zussen; je straat; je familie; en je gezin.

Dankbaarheid ook voor dat we in deze nog enigszins overzichtelijke wereld elkaar vanuit dat kennen mogen dienen en liefhebben. Dat lijkt misschien wat soft allemaal, maar is juist enorm krachtig. Tegelijk weten we dat dit liefhebben - zeker binnen relaties - ook flink onder spanning kan komen te staan en dat de kracht van ‘het grote ik’ dan nog wel eens de overhand krijgt. Maar al te vaak leidt dit dan tot second love, echtscheidingen, flitsscheidingen en in te veel gevallen tot vechtscheidingen. Een beeld van de omvang: Ongeveer 40% van de huwelijken in Nederland eindigt in echtscheiding; Ongeveer éénvijfde hiervan verwordt tot een vechtscheiding; Bij 55% van de scheidingen zijn kinderen betrokken; Overigens is het aantal niet-gehuwden dat de relatie verbreekt jaarlijks ongeveer 2x zo groot als het aantal gehuwden. ...Verdriet, pijn, ontreddering, ontheemding, gezondheidsklachten, depressies, wanhoop, en gezins- en familiedrama’s. Recent nog in Papendrecht en Amsterdam. Maar ook langer geleden en dichterbij kennen we situaties waarbij vaders en moeders hun gezin meesleepten op een doodlopende weg. Alle reden om maar niet te blijven toekijken, maar juist als man, vrouw, broer, zus, buurtbewoner, inwoner, hulpverlener en politicus, vanuit ons ‘elkaar kennen’ met volle kracht te gaan voor stabiele gezinnen en ouderschap, spanningen tijdig te signaleren, relaties in hun waardevolle en bedoelde samenstelling te ondersteunen en met z’n allen te blijven werken aan het echte geluk.

Clement Remijnse
Christenunie
Raadslid Middelburg

« Terug

Reacties op 'Het echte geluk'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.