Algemene beschouwingen 2017

Willemien-Treurniet-Fotografien-Largedinsdag 14 november 2017 07:41

Afgelopen maandag sprak Willemien Treurniet, onze fractievoorzitter de algemene beschouwingen uit in de raadsvergadering van de gemeente Middelburg. Lees hier haar relaas.

Samen Sterk
Voorzitter, wat klinkt dat mooi hè? Samen sterk, samen ben je zoveel sterker dan alleen, samen kom je verder. Samen, dan is 1 + 1 meer dan twee. Zoals u weet gaat het bij de ChristenUnie ook om 'samen'. Samen zorgen voor elkaar, samen zorgen voor de toekomst.

De ChristenUnie vindt het dan ook erg belangrijk dat we als gemeente Middelburg de zorg voor de ander goed voor elkaar hebben en dat we met elkaar, samen, goed voor Gods schepping zorgen, dat we onze verantwoordelijkheid nemen zodat onze kinderen, kleinkinderen in de toekomst ook kunnen genieten van het goede wat de schepping geeft. Op initiatief van de ChristenUnie is vorig jaar een motie aangenomen over gasloos wonen. Een stap die genomen is vanuit zorg voor de schepping. We zijn blij dat de wethouder hier voortvarend mee aan de slag is gegaan. Dank! Samen sterk

Ook samen delen brengt veel goeds. Minder zelf bezitten, meer delen. Wat de ChristenUnie betreft: Genoeg met minder

Mooie ontwikkelingen zijn er op dit vlak, ook in Middelburg. Het mooie is dat minder bezit vaak ook minder kosten met zich meebrengt. Dit is een lijn die ook in de gemeente Middelburg is ingezet. De gronden die we niet nodig hebben willen we het liefst verkopen. Voor gebouwen geldt dit net zo. Denk bijvoorbeeld aan de Sterrenwacht die vanaf de Herengracht naar De Helm is gegaan. Maar ook de Cycle Hub. Zie hiervoor de motie van de VVD die wij graag mee indienen.

De ChristenUnie heeft keer op keer aandacht gevraagd om ook met onderwijshuisvesting flexibel om te gaan. Het is volgens ons echt niet meer
van deze tijd om steeds maar nieuw of aan te bouwen. Kijk naar wat er is en maak daar met elkaar gebruik van. Samen sterk.

En als we dan meer delen, hebben we hopelijk ook ruimte om te geven juist aan die mensen die het nodig hebben. Ook in onze mooie stad is er armoede, vaak verborgen armoede. De voedselbank is helaas nog steeds nodig. Voorzitter, dan is het toch bijzonder dat er jaar in jaar uit geld
overblijft in het armoedepotje. College, nogmaals de oproep: Wees creatief. Werk samen met bijvoorbeeld de voedselbank, de kledingbank, de scholen, de kerken om zo de mensen te vinden die in armoede leven en steun kunnen gebruiken. Ga samen aan de slag om de mensen te vinden en te helpen.

Dan geldt ook hier: Samen sterk.

In de gemeenteraad hebben we de visie op dienstverlening vastgesteld, de nota die samen met de wijken is opgesteld : ' participeren: doen en leren.' Op papier staat het mooi en goed. Maar het is de kunst om het ook goed te doen in de praktijk. College, blijf hier aan werken, wees alert. We zijn in Middelburg gezegend met veel vrijwilligers. Inwoners die aan het werk zijn om Middelburgers te helpen en Middelburg zo mooier maken. De ChristenUnie is trots op al deze mensen. College, ga samen aan de slag, blijf dit doen. Ook hier geldt: samen sterk!

In de raadsvergadering van oktober is besloten om het komende jaar samen met Veere en Vlissingen de pentekening te evalueren en door te ontwikkelen, dat bij de uitvoering van de WMO en de jeugdwet de inwoner centraal staat en dat er in dit jaar experimenten uitgevoerd worden om stapsgewijs en in een lerende omgeving ervaring op te doen.

Zoals u weet staat de ChristenUnie hier volledig achter. Juist omdat de inwoner centraal staat lijkt het goed dat ook Orionis en Porthos de krachten meer en meer bundelen. Een experiment lijkt niet nodig, want er wordt nu al samengewerkt; de Entry is er met Europees geld. Maar van een versterking voor de inwoner lijkt nog geen sprake. Als volksvertegenwoordiger hoor ik schrijnende verhalen waar juist de samenwerking hapert, of er niet eens is.

Porthos zoekt naar de vraag achter de vraag, Orionis gaat een 'brede uitvraag op vijf terreinen' doen. Volgens de ChristenUnie moet dit anders.
Bundel krachten! Samen sterk. Kijk toch naar wat de inwoner nodig heeft. De samenwerking moet wat de ChristenUnie betreft snel beter. Het is mooi dat de Entry er is, maar dit is een tijdelijk project. Ons ideaal was en is één portaal waar inwoners terecht kunnen, één portaal waar inwoners geholpen worden. Dus geen toegang 'Porthos', geen toegang 'Orionis', maar 1 toegang. Misschien is dit ook wel dé oplossing voor de problemen die er zijn. Stel samen de inwoner centraal, zoek samen naar wat goed is voor onze inwoners. Samen sterk.

Voorzitter, Middelburg bestaat dit jaar 800 jaar, reden tot feest. En er is gefeest. Laatst nog Waterlicht. Wat waren er veel mensen op de been om het waterlicht te bewonderen. Veel inwoners hebben meegedacht, meegewerkt aan Middelburg 800. Ook hier samen sterk! Vanuit de ChristenUnie dank voor het vele werk wat gedaan is door de stichting, door verenigingen, door bedrijven, door inwoners, door ambtenaren. Bij een verjaardag hoort natuurlijk ook een cadeau, dat willen wij dan ook graag geven. De ChristenUnie wil een set kaarten aanbieden aan het college met de 'Groeten uit Middelburg'. De input voor de kaarten komen deels van inwoners die ons graag willen laten nadenken of verkeerssituaties ook anders kunnen. Vandaar dat ik straks de kaarten wil aanbieden aan de wethouder van verkeer. De inwoners zijn benieuwd naar uw reactie en wij natuurlijk ook.

Voorzitter, ik ga afronden. Voor de vierde keer in deze raadsperiode heb ik hier als fractievoorzitter ChristenUnie de algemene beschouwingen mogen uitspreken. Ik heb het als een voorrecht ervaren om dit te doen, zoals ik het ook een voorrecht vind om raadslid te zijn in onze mooie stad. Om inwoners te vertegenwoordigen, kaders te stellen, om te controleren. Maar ook dat kunnen we niet alleen. Ambtenaren, dank voor jullie bereidheid die er altijd is om ons raadsleden bij te praten, te informeren. College, raad dank voor de samenwerking hoewel die wel eens stotterde, is het ook wat dit betreft samen sterk.

De Heer zal jullie gelukkig maken en jullie beschermen.
De Heer zal bij jullie zijn en voor jullie zorgen.
De Heer zal aan jullie denken en jullie vrede geven.

Onder deze zegen van onze Heer, in liefde voor Hem mogen wij leven en werken. Voorzitter, ik dank u.

« Terug

Reacties op 'Algemene beschouwingen 2017'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.