Statement Covid 19

coronavirus_shutterstock_1643947495-s_tcm1203-585607.png01-12-2020 17:10 01-12-2020 17:10

Voorzitter, u heeft nog een reactie van ons tegoed. In een mail van de griffier aan de fractievoorzitters was te lezen dat de fractie van de ChristenUnie een brief heeft gestuurd aan de burgemeester en dat wij nog in beraad hebben of we bij de gemeenteraadsvergadering aanwezig zullen zijn. Wij zijn hier, toch moet er nog iets van ons hart.

In een mail van de SP is te lezen dat ze het te riskant vinden om naar de vergadering te komen. De mail is wellicht wat ongelukkig geformuleerd, maar navraag leert dat onze nestor zich grote zorgen maakt om zijn gezondheid en daardoor grote groepen uit de weg gaat. Vandaag kwam de mededeling dat ook Mehmet Kavsticli niet aanwezig is door Corona.
In onze Middelburgse raad proberen we altijd de ander te zoeken en rekening houden met de ander. Dit komt duidelijk naar voren bij ordevoorstellen, bij het verzoek om moties/amendementen gesplitst in stemming te brengen, bij het verzoek om hoofdelijk te stemmen en bij het aandringen op voltallige aanwezigheid bij raadsvergaderingen. We hopen zo de gemeente te dienen met de raad van alle gekozen volksvertegenwoordigers. Het lijkt er op dat dit zoeken naar de ander nu niet aan de orde is en dit betreuren wij.

« Terug

Reacties op 'Statement Covid 19'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.