Wat doen wij met uw stem?

De grote vraag na elke verkiezingen. Wat komt er nou eigenlijk terecht van al die mooie verkiezingsbeloftes? Wij laten zien wat we de afgelopen 4 jaar hebben gedaan met uw stem. Dat is belangrijk! Zeker voor ons als ChristenUnie. We willen een integere en transparante partij zijn die een luisterend oor biedt aan de inwoners van onze prachtige stad.

Omdat we meedoen in de coalitie konden al vrij vroeg heel wat ChristenUniepunten meegenomen worden richting het college. We zijn blij met Middelburg. Een stad vol mooie mensen, mooie gebouwen en mooie natuur. Een stad waar inwoners klaar staan voor elkaar, waar een levendig verenigingsleven is en waar veel sportclubs zijn. Dat willen we graag zo houden. Daarom hebben wij ons sterk gemaakt voor de volgende punten!

Bekijk de lijst met ingediende moties van de afgelopen 4 jaar!

Bekijk de lijst met ingediende vragen van de afgelopen 4 jaar!

Porthos
Porthos is een zorg-organisatie van de drie Walcherse gemeenten. Een ondoordacht, overhaast besluit van een meerderheid (LPM, SP, GroenLinks, CDA, SP) van de gemeenteraad in Middelburg heeft de Walcherse samenleving ernstig verstoord en heeft geleid tot onzekerheid bij inwoners en bij Porthos. Veere en Vlissingen wilden niet meer met Middelburg samenwerken en terecht. Wij waren ervan overtuigd dat juist samenwerken goed is voor de zorg voor u! Daarom hebben wij met de SGP hard gewerkt om de samenwerking tussen de Walcherse gemeenten toch te blijven continueren. Om met elkaar te kijken waar de zorg verbeterd kan worden. En dat is gelukt! Iets waar wij erg dankbaar voor zijn.

https://middelburg.christenunie.nl/k/n6106/news/view/1129548/567139/de-zorg-is-verdeeld.html

Verkeersveiligheid
Keer op keer hebben wij aandacht gevraagd voor de verkeersveiligheid in Middelburg. Door onze inzet is de oversteek Laurens Stommesweg /Laan der Verenigde naties vervroegd veiliger gemaakt, vooral voor de vele scholieren die daar oversteken.
Ook voor de verkeerssituatie in Arnemuiden hebben wij herhaaldelijk aandacht gevraagd bij het college. De wethouder heeft toegezegd om zo mogelijk de situatie bij de verkeersborden die er staan bij de entree van Arnemuiden overzichtelijker te maken. Ook is toegezegd dat de situatie bij de Spoorstraat snel aangepakt wordt. En nogmaals wordt gekeken hoe er voor gezorgd kan worden dat er geen onnodig vrachtverkeer door de oude kern gaat. Maar natuurlijk zijn er ook gesprekken over de Schroeweg, de verkeerslichten en de fietsring.

Cleene Hooge
De Cleene Hooge is voor ons waardevol cultuurgebied. Reden genoeg om er niet te bouwen. In overleg met inwoners en met Stichting Cleene Hooge hebben wij ons sterk gemaakt om Cleene Hooge niet te bebouwen. Tot op heden is dat gelukt!

Gasloos bouwen
Door de ChristenUnie zijn er al vroeg stappen gezet om Middelburg zo snel mogelijk energieneutraal te maken. Al in 2015 is op initiatief van de ChristenUnie een motie ingediend met de oproep aan het college om het initiatief te nemen om de Zeeuwse gemeenten uit te nodigen zich te verenigen in een Zeeuwse Stroomversnelling. Een traject met alle schakels in de keten die nodig zijn om bestaande woningen energieneutraal te maken. In 2016 is op ons initiatief het besluit genomen om bij de aanleg van een volgende woonwijk gasloos te bouwen.

Laaggeletterdheid
Inwoners die niet (goed) kunnen lezen en schrijven hebben moeite om mee te doen in de samenleving. Voor de ChristenUnie telt iedereen mee. Daarom is het erg belangrijk dat ook iedereen mee kan doen. Daarom is op ons initiatief de opdracht aan het college gegeven om laaggeletterdheid niet alleen vanuit het onderwijs te zien, maar ook op andere gebieden (bv zorg, armoede, participatie) te kijken hoe laaggeletterdheid bestreden kan worden.

Investeren in gezinnen        
Stabiele gezinnen zijn belangrijk voor een gemeente. Het Nederlands Jeugdinstituut heeft aangegeven dat het belangrijk is om aanstaande ouders voor te bereiden op het ouderschap. Dit instituut heeft ook aangegeven dat kinderen van gescheiden ouders twee keer zoveel problemen hebben als kinderen waarvan de ouders bij elkaar zijn. Omdat wij dit een zorgelijke ontwikkeling vinden is op initiatief van de ChristenUnie een motie aangenomen met de opdracht aan het college om oog te hebben voor gezinnen en hierin te investeren

Cycle Hub
Door onze inzet achter de schermen is de Cycle Hub een mooie onderneming met toekomst! De meerderheid van de gemeenteraad, met uitzondering van GroenLinks en ChristenUnie hadden een besluit genomen waardoor de Cycle Hub waarschijnlijk zou moeten stoppen. Gelukkig hebben we dit kunnen corrigeren. Momenteel draait de Cycle Hub volop, er is zelfs onlangs een fietsenmakersopleiding gestart!

https://www.pzc.nl/walcheren/toekomst-tweewieler-academy-en-cycle-hub-in-middelburg-onzeker~a5ceff0f/

Participatie en communicatie
De ChristenUnie heeft in deze raadsperiode met regelmaat aandacht gevraagd voor communicatie en participatie. Het onderwerp participatie is opgenomen in het werkprogramma en door het college zijn een aantal belangrijke stappen gezet. Zo worden de wijkteams nu eerder en met regelmaat betrokken bij zaken die in de wijk spelen. Van herinrichtingen tot overlastsituaties. Daarnaast hebben medewerkers intern cursussen gevolgd rondom communicatie. De website is aangepakt voor een betere toegankelijkheid en heel wat projecten zijn gerealiseerd door en met onze inwoners. Denk bijvoorbeeld aan de herinrichting van het Molenwaterpark, Sprenckpark en de Noordweg. Dat gaat soms met vallen en opstaan, maar samen komen we verder.

U ziet, bij de ChristenUnie Middelburg praten we niet alleen, we doen ook wat. We proberen ons altijd concreet in te zetten voor u als inwoner van onze stad. Samen staan we sterk. Geef ons (opnieuw) uw stem! Dan kunnen we ons de komende vier jaar weer inzetten voor u!